Eerste woningen proeftuin Purmerend aangesloten op warmtenet

Op 9 oktober 2019 is de eerste 10 woningen uit de proeftuin Overwhere-Zuid in Purmerend aangesloten op het warmtenet. De wijk is een van de 27 wijken uit het Programma Aardgasvrije Wijken dat een jaar geleden van start is gegaan. De woningen in Purmerend zijn binnen het programma de eerste woningen van particuliere eigenaren die aardgasvrij worden met behulp van een wijkgerichte aanpak.
In het Programma Aardgasvrije Wijken werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen om wijken aardgasvrij te maken. De 27 wijken fungeren als proeftuin waar gemeenten samen met bewoners, gebouweigenaren, netbeheerders en energieleveranciers samen leren hoe de wijkgerichte aanpak het beste kan worden ingericht en opgeschaald. Het doel is om in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland duurzaam te verwarmen.
Purmerend koploper
De gemeente Purmerend is één van de koplopers in de energietransitie. Al 75% van de woningen is aangesloten op het warmtenet, omdat dat al sinds de jaren ’80 de norm is in Purmerend. De 25% die nu nog aardgasvrij moet worden, zijn vooral woningen van voor die periode.
Uitvoerende partners: Locas Techniek en Stef Swart Elektrotechniek

Gedane werkzaamheden Stef Swart & Locas:

  • Vervangen groepenkast in bestaande meterkast (Stef Swart)
  • Aanbrengen extra kookgroep inclusief bekabeling t.b.v. het elektrisch koken (Stef Swart)
  • Groepenkasten worden naderhand gekeurd door een onafhankelijke partij (TAK Inspectie & Advies). Zodoende is de Gemeente Purmerend gevrijwaard van eventuele claims achteraf.
  • Aanbrengen CV-leidingen t.b.v. de CV-installatie tot op de nieuw te plaatsen warmte afleverset van de stadsverwarming (beugel wordt door Locas geplaatst, afleverset wordt door de SVP (*) geplaatst).
  • Aanbrengen van een condensafvoer t.b.v. de inlaatcombinatie van de warmte afleverset.
  • Aanbrengen van de koud- en warmwater leidingen tot op de nieuw te plaatsen warmte afleverset.
  • Het aanbrengen van een complete CV-installatie bestaande uit radiatoren, radiatorappendages & CV-leidingen in woningen welke nog zijn voorzien van gevelkachels en een gas moederhaard.
(*) = SVP staat voor StadsVerwarming Purmerend
Het keukenrenovatiebedrijf de Stoof Keukens voert in opdracht van Locas de onderstaande werkzaamheden uit:
  • Het leveren en plaatsen van de inductiekookplaat en waar nodig aanpassen van het aanrechtblad van de bestaande keuken. De inductie kookplaat wordt aangesloten op de extra kookgroep welke door Stef Swart is aangelegd.