Project

Proeftuin de Rijp

In opdracht van

AC Borst Bouw te Castricum

Werkzaamheden

In januari hebben we Project Proeftuin de Rijp GASLOOS gemaakt met DUURZAME INSTALLATIES voor ’60 jaren eengezinswoningen. In opdracht van AC Borst Bouw. De eerste 4 woningen in de Rijp zijn afgerond en officieel van het gas af. De woningen zijn voorzien van nieuwe installaties, zoals een mechanisch ventilatiesysteem en een WTW (warmteterugwinning) systeem. Cv-installaties zijn vervangen door laag temperatuur convectors met een warmtepomp op zolder op het dak liggen thermodynamische panelen. Op de zolder staan ook een thermoboiler die zorgt voor warm water in de woning. Er zijn ook woningen waar alleen Infrarood verwarming is toegepast. Dit is geïnstalleerd door ons zusterbedrijf, Stef Swart. Op de nieuwe daken worden zonnepanelen geplaatst met daaronder de thermodynamische panelen. Bouwkundig worden er ook allerlei voorzieningen getroffen om de energiekosten te drukken, zoals gevels isoleren en kruipruimtes . Diverse woningen hebben nieuwe kozijnen gekregen en hebben HR++ beglazing. Om te sturen op bewustwording en bewonersgedrag heeft de aannemer in elke woning een geo-monitoringskastje opgehangen. Zo wordt de duurzaamheid van de nieuwe installaties per woning gemonitord en hebben bewoners inzicht in hun energieverbruik.